Υδραυλικές πρέσες

Έτος κατασκευής : 2009
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 30.6 t
Μέγιστη διαδρομή του εκχυτήρα : 400 mm
Ζήτηση ενέργειας : 11 kW
Μέγιστη πίεση : 19.5 MPa
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2021
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 407.9 t
Ύψος μηχανής : 2705 mm
Μήκος μηχανής : 9825 mm
Πλάτος μηχανής : 2800 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1995
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 1000 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 2200 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 1600 mm
Ύψος μηχανής : 9655 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2008
Ύψος μηχανής : 3700 mm
Μήκος μηχανής : 4250 mm
Πλάτος μηχανής : 3250 mm
Βάρος μηχανής : 14 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1982
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 160 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 795 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 625 mm
Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπέζια : 630 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2009
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 30.6 t
Μέγιστη διαδρομή του εκχυτήρα : 400 mm
Ζήτηση ενέργειας : 11 kW
Βάρος μηχανής : 3.8 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1997
Μέγιστη διαδρομή του βάκτρου εμβόλου : 160 mm
Βάρος μηχανής : 0.36 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1993
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 400 t
Βάθος λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα της ράβδου εμβόλου) : 1470 mm
Ζήτηση ενέργειας : 25 kW
Ύψος μηχανής : 6740 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1980
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 254.9 t
Μήκος της τραπέζι : 1200 mm
Το πλάτος του τραπέζι : 945 mm
Βάρος μηχανής : 16 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2005
Σλοβακία
Έτος κατασκευής : 1983
Σλοβακία
Έτος κατασκευής : 1980
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 160 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 2000 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 700 mm
Τεχνική τεκμηρίωση
194435 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2018
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2018
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2018
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1968
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 160 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 1000 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 1000 mm
Μέγιστη απόσταση ανάμεσα στα τραπέζια : 700 mm
8500 EUR
Ελλάδα
Έτος κατασκευής : 1983
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 80 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 870 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 600 mm
Μέγιστη διαδρομή του εκχυτήρα : 320 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2018
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2018
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2018
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1961
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 630 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 3200 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 1900 mm
Μέγιστη απόσταση ανάμεσα στα τραπέζια : 1800 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1989
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 250 t
Βάθος λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα της ράβδου εμβόλου) : 430 mm
Μέγιστη διαδρομή του βάκτρου εμβόλου : 300 mm
Μήκος του κάτω τραπέζι : 1100 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1984
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 100 t
Βάθος λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα της ράβδου εμβόλου) : 320 mm
Μέγιστη διαδρομή του βάκτρου εμβόλου : 300 mm
Μήκος του κάτω τραπέζι : 1000 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2021
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 100 t
Ποδοκίνητο
Ρυθμιζόμενη δύναμη
Τεχνική τεκμηρίωση
Ιταλία
Έτος κατασκευής : 1999
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 800 t
Μήκος της τραπέζι : 8000 mm
Ολλανδία
Έτος κατασκευής : 1990
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2004
CNC μοντέλο ελέγχου : Siemens S7 control
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1988
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1986
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 25 t
5970 EUR
Ρωσία