Μηχανικές πρέσες

Έτος κατασκευής : 1990
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 16 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 500 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 355 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (αυτόματη εργασία) : 120 1/min
3033 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1991
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 40 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 560 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 430 mm
Βάθος του λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα slider) : 225 mm
4381 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2000
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 65 t
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 70 1/min
Ελάχιστο μήκος της διαδρομής ολίσθησης : 120 mm
Ινδία
Έτος κατασκευής : 1989
1390 EUR
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 1990
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 16 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 500 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 355 mm
Βάθος του λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα slider) : 180 mm
3145 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1964
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 630 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1000 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1520 mm
Μήκος του άνω τραπέζι (slider) : 986 mm
7750 EUR
Σλοβακία
Έτος κατασκευής : 1985
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 160 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 800 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 800 mm
Μήκος του άνω τραπέζι (slider) : 500 mm
101 EUR
Σλοβακία
Έτος κατασκευής : 2002
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 50 t
Τεχνική τεκμηρίωση
Δήλωση CE
Ιταλία
Έτος κατασκευής : 1990
Ιταλία
Έτος κατασκευής : 1971
3370 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1992
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 16 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 500 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 355 mm
Βάθος του λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα slider) : 180 mm
3033 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1995
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 125 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 600 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 995 mm
Βάθος του λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα slider) : 315 mm
11008 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1989
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 25 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1968
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 100 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1984
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 63 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1967
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 160 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1984
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 25 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 560 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 450 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1982
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 40 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2021
Ιταλία
Έτος κατασκευής : 2000
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 250 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 2133.6 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1219.2 mm
Μέγιστο μήκος της διαδρομής του άνω τραπέζι : 304.8 mm
11233 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1976
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 40 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 630 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 430 mm
Βάθος του λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα slider) : 220 mm
4224 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2000
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 80 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1000 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 600 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 70 1/min
Ινδία
Έτος κατασκευής : 2003
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 136.1 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1250 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 700 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 30 1/min
Ινδία
Έτος κατασκευής : 2021
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 340 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 210 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 160 1/min
Ελάχιστο μήκος της διαδρομής ολίσθησης : 8 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1980
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 30 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 540 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 470 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 100 1/min
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1997
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 400 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 2200 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1250 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 10 1/min
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1985
CNC μοντέλο ελέγχου : SIEMENS S7
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 250 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1600 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1600 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1986
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 35 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 410 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 410 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 60 1/min
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1990
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 100 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1200 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 800 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 40 1/min
Γερμανία