Μηχανικές πρέσες

Έτος κατασκευής : 1995
Ιταλία
Έτος κατασκευής : 1967
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 90 t
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (αυτόματη εργασία) : 55 1/min
Βάρος μηχανής : 5.5 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1993
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 110 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1150 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 680 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (αυτόματη εργασία) : 70 1/min
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2010
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 160 t
Βάρος μηχανής : 16.1 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2001
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 150 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1220 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 700 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 55 1/min
Ινδία
Έτος κατασκευής : 1970
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 80 t
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 7 1/min
Μέγιστο μήκος της διαδρομής ολίσθησης : 650 mm
Μέγιστη διαδρομή του εκχυτήρα : 450 mm
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1979
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 160 t
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων (χειρωνακτική εργασία) : 30 1/min
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων (αυτόματη ρύθμιση) : 320 1/min
Ύψος μηχανής : 3200 mm
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1970
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 40 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 760 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 420 mm
Βάθος του λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα slider) : 90 mm
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1960
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 120 t
Ελάχιστο μήκος της διαδρομής ολίσθησης : 60 mm
Ύψος μηχανής : 2600 mm
Μήκος μηχανής : 2300 mm
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1974
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 160 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 900 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (αυτόματη εργασία) : 9 1/min
Μέγιστη απόσταση μεταξύ του τραπεζιού και του δρομέα (στη χαμηλότερη θέση του slider) : 750 mm
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1970
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 40 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 630 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 450 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 110 1/min
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1970
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 250 t
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 40 1/min
Ελάχιστο μήκος της διαδρομής ολίσθησης : 38 mm
Μέγιστο μήκος της διαδρομής ολίσθησης : 126 mm
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1959
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 250 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1200 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 750 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 40 1/min
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1967
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 160 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 900 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 620 mm
Βάθος του λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα slider) : 400 mm
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1984
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 100 t
Βάθος του λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα slider) : 305 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 45 1/min
Ελάχιστο μήκος της διαδρομής ολίσθησης : 10 mm
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1970
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 50 t
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 8 1/min
Μέγιστο μήκος της διαδρομής ολίσθησης : 350 mm
Μέγιστη απόσταση μεταξύ του τραπεζιού και του δρομέα (στη χαμηλότερη θέση του slider) : 280 mm
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1970
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 100 t
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 6.3 1/min
Μέγιστο μήκος της διαδρομής ολίσθησης : 710 mm
Προσαρμογή του δρομέα : 1000 mm
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1970
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 40 t
Βάθος του λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα slider) : 250 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 45 1/min
Ζήτηση ενέργειας : 1.7 kW
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1976
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 40 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 630 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 430 mm
Βάθος του λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα slider) : 220 mm
4139 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1986
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 40 t
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (αυτόματη εργασία) : 92 1/min
Ελάχιστο μήκος της διαδρομής ολίσθησης : 5 mm
Μέγιστο μήκος της διαδρομής ολίσθησης : 90 mm
1800 EUR
Ισπανία
Έτος κατασκευής : 1990
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 63 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 800 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 500 mm
Ελάχιστο μήκος της διαδρομής ολίσθησης : 20 mm
5000 EUR
Ισπανία
Έτος κατασκευής : 1987
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 160 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1500 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 930 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (αυτόματη εργασία) : 15 1/min
15000 EUR
Ισπανία
Έτος κατασκευής : 2001
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 31.8 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 600 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 380 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 100 1/min
Ινδία
Έτος κατασκευής : 2021
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 340 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 210 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 160 1/min
Ελάχιστο μήκος της διαδρομής ολίσθησης : 8 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2000
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 250 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 2133.6 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1219.2 mm
Μέγιστο μήκος της διαδρομής του άνω τραπέζι : 304.8 mm
21796 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1984
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 400 t
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 1987
Ονομαστική δύναμη πίεσης : 400 t
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 400 t
16000 EUR
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 1980
Ονομαστική δύναμη πίεσης : 1600 t
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 1989
Ονομαστική δύναμη πίεσης : 1000 t
Βάρος μηχανής : 26 t
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 1990
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 100 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1200 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 800 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 40 1/min
Γερμανία