Μηχανές χύτευσης με έγχυση

Έτος κατασκευής : 1988
CNC μοντέλο ελέγχου : Unilog 2000
Δύναμη σύσφιξης : 23.5 t
Ικανότητα έγχυσης : 43.2 cm3
Βάρος Injection : 39.3 g
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1995
CNC μοντέλο ελέγχου : Unilog 1020
Δύναμη σύσφιξης : 25.5 t
Ικανότητα έγχυσης : 49 cm3
Βάρος Injection : 44.6 g
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2006
Δύναμη σύσφιξης : 91.8 t
Ικανότητα έγχυσης : 79 cm3
Διάμετρος βίδας : 25 mm
Η μέγιστη πίεση έγχυσης : 219.5 MPa
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1995
Δύναμη σύσφιξης : 200 t
Ικανότητα έγχυσης : 427 cm3
Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πλακών για την τοποθέτηση του καλουπιού : 520 mm
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των πλακών για την τοποθέτηση του καλουπιού : 520 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1998
Δύναμη σύσφιξης : 250 t
Ικανότητα έγχυσης : 679 cm3
Βάρος Injection : 618 g
Απόσταση μεταξύ των στηλών (οριζόντια) : 630 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1997
Δύναμη σύσφιξης : 110 t
Ικανότητα έγχυσης : 377 cm3
Βάρος Injection : 343 g
Ύψους της πλάκας για την τοποθέτηση του καλουπιού : 745 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1998
Δύναμη σύσφιξης : 110 t
Ικανότητα έγχυσης : 217 cm3
Βάρος Injection : 198 g
Ύψους της πλάκας για την τοποθέτηση του καλουπιού : 745 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2002
Δύναμη σύσφιξης : 219.2 t
Ικανότητα έγχυσης : 490 cm3
Βάρος Injection : 450 g
Ύψους της πλάκας για την τοποθέτηση του καλουπιού : 870 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2001
Δύναμη σύσφιξης : 449.7 t
Ικανότητα έγχυσης : 1480 cm3
Βάρος Injection : 1360 g
Ύψους της πλάκας για την τοποθέτηση του καλουπιού : 1160 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1996
Δύναμη σύσφιξης : 282.9 t
Ικανότητα έγχυσης : 930 cm3
Βάρος Injection : 855 g
Ύψους της πλάκας για την τοποθέτηση του καλουπιού : 900 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2001
Δύναμη σύσφιξης : 300 t
Ικανότητα έγχυσης : 679 cm3
Βάρος Injection : 618 g
Ύψους της πλάκας για την τοποθέτηση του καλουπιού : 995 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2003
CNC μοντέλο ελέγχου : NC 4
Δύναμη σύσφιξης : 356.9 t
Ικανότητα έγχυσης : 1212 cm3
Βάρος Injection : 1090 g
12146 EUR
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2005
CNC μοντέλο ελέγχου : NC 4
Δύναμη σύσφιξης : 471.1 t
Ικανότητα έγχυσης : 891 cm3
Βάρος Injection : 800 g
12146 EUR
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2003
CNC μοντέλο ελέγχου : cc100
Δύναμη σύσφιξης : 224.3 t
Ικανότητα έγχυσης : 511 cm3
Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πλακών για την τοποθέτηση του καλουπιού : 250 mm
12146 EUR
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2006
CNC μοντέλο ελέγχου : Selogica
Δύναμη σύσφιξης : 153 t
Ικανότητα έγχυσης : 392 cm3
Βάρος Injection : 359 g
16195 EUR
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2006
CNC μοντέλο ελέγχου : Selogica
Δύναμη σύσφιξης : 153 t
Ικανότητα έγχυσης : 392 cm3
Βάρος Injection : 359 g
16195 EUR
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2002
CNC μοντέλο ελέγχου : Selogica
Δύναμη σύσφιξης : 203.9 t
Ικανότητα έγχυσης : 106 cm3
Βάρος Injection : 89 g
14171 EUR
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2002
CNC μοντέλο ελέγχου : Selogica
Δύναμη σύσφιξης : 203.9 t
Ικανότητα έγχυσης : 106 cm3
Βάρος Injection : 89 g
14171 EUR
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2017
Μήκος μηχανής : 1735 mm
Πλάτος μηχανής : 1225 mm
Ύψος μηχανής : 1975 mm
Τεχνική τεκμηρίωση
72453 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2012
8435 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1989
CNC μοντέλο ελέγχου : UNILOG 4000 B
Δύναμη σύσφιξης : 50 t
Ικανότητα έγχυσης : 99 cm3
Απόσταση μεταξύ των στηλών (οριζόντια) : 304 mm
2920 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2002
CNC μοντέλο ελέγχου : Unilog B4
Δύναμη σύσφιξης : 61.2 t
Ικανότητα έγχυσης : 99 cm3
Βάρος Injection : 90 g
6164 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2015
Βάρος Injection : 190 g
Μήκος της διαδρομής μούχλα ένεση : 220 mm
Διάμετρος βίδας : 40 mm
Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας : 15 kW
39687 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2002
CNC μοντέλο ελέγχου : Selogica
Δύναμη σύσφιξης : 203.9 t
Ικανότητα έγχυσης : 54 cm3
Βάρος Injection : 45 g
14171 EUR
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2001
CNC μοντέλο ελέγχου : Selogica
Δύναμη σύσφιξης : 1.2 t
Ικανότητα έγχυσης : 78 cm3
Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πλακών για την τοποθέτηση του καλουπιού : 250 mm
12146 EUR
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2001
CNC μοντέλο ελέγχου : Selogica
Δύναμη σύσφιξης : 81.6 t
Ικανότητα έγχυσης : 144 cm3
Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πλακών για την τοποθέτηση του καλουπιού : 250 mm
12146 EUR
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2010
Δύναμη σύσφιξης : 180 t
Ικανότητα έγχυσης : 678 cm3
Ύψους της πλάκας για την τοποθέτηση του καλουπιού : 720 mm
Πλάτος της πλάκας για την τοποθέτηση του καλουπιού : 720 mm
14058 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1984
Δύναμη σύσφιξης : 75 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1971
Δύναμη σύσφιξης : 500 t
8000 EUR
Ελλάδα
Έτος κατασκευής : 1997
Δύναμη σύσφιξης : 330 t
Διάμετρος βίδας : 60 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας