Μηχανές λείανσης

Έτος κατασκευής : 1999
CNC μοντέλο ελέγχου : HMC 500
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου : 9500 1/min
Μήκος διαδρομής του άξονα Χ (χειροκίνητη) : 470 mm
Μήκος διαδρομής του άξονα Υ (χειροκίνητη) : 320 mm
79745 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2001
CNC μοντέλο ελέγχου : HMC 500
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου : 9500 1/min
Μήκος διαδρομής του άξονα Χ (χειροκίνητη) : 470 mm
Μήκος διαδρομής του άξονα Υ (χειροκίνητη) : 320 mm
64364 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1982
Μέγιστο φορτίο τραπέζι (ομοιόμορφα κατανεμημένη) : 80 kg
Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας : 6 kW
Ύψος μηχανής : 1600 mm
Μήκος μηχανής : 2450 mm
3164 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1976
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 400 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 160 mm
Μέγιστο ύψος των αλέθεται προς επεξεργασία τεμαχίων (για νέο τροχό λείανσης) : 320 mm
Μέγιστο φορτίο τραπέζι (ομοιόμορφα κατανεμημένη) : 50 kg
2727 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1999
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 900 mm
Ύψος μηχανής : 3800 mm
Μήκος μηχανής : 3000 mm
Πλάτος μηχανής : 2000 mm
14182 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1976
Μέγιστο μήκος της λείανσης (άξονα) : 2000 mm
Μέγιστη διάμετρος της λείανσης (άξονα) : 350 mm
Ύψος κέντρου : 180 mm
Μέγιστο βάρος του άξονα μεταξύ των κέντρων : 370 kg
Σλοβακία
Έτος κατασκευής : 1965
Μέγιστο μήκος της οπής Λεπτοκομμένο : 120 mm
Ελάχιστη διάμετρος της οπής Λεπτοκομμένο : 0.8 mm
Μέγιστη διάμετρος της τρύπας Λεπτοκομμένο : 80 mm
Ύψος μηχανής : 1300 mm
Βουλγαρία
Έτος κατασκευής : 2018
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1977
Ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου : 13000 1/min
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου : 45000 1/min
5500 EUR
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1960
Μήκος διαδρομής του άξονα Χ (χειροκίνητη) : 1500 mm
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των κέντρων : 1800 mm
2900 EUR
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1988
Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας : 44 kW
1900 EUR
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2000
Μέγιστο μήκος της λείανσης (άξονα) : 2100 mm
Μέγιστη διάμετρος της λείανσης (άξονα) : 100 mm
Διάμετρο ενός νέου τροχού λειάνσεως : 300 mm
Μέγιστη διάμετρος τροχού λείανσης : 465 mm
7636 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1960
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 1000 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 300 mm
Μέγιστο ύψος των αλέθεται προς επεξεργασία τεμαχίων (για νέο τροχό λείανσης) : 350 mm
Ελάχιστη απόσταση από το τραπέζι προς τον άξονα της ατράκτου : 475 mm
6061 EUR
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1994
Υγρό σύστημα ψύξης
Τεχνική τεκμηρίωση
3715 EUR
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1989
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 800 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 300 mm
Μέγιστο φορτίο τραπέζι (ομοιόμορφα κατανεμημένη) : 300 kg
Μέγιστη διάμετρος τροχού λείανσης : 400 mm
8212 EUR
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1988
Μέγιστο μήκος της λείανσης (άξονα) : 1000 mm
Μέγιστη διάμετρος της λείανσης (άξονα) : 200 mm
Μέγιστο βάρος του άξονα μεταξύ των κέντρων : 300 kg
Μέγιστο βάρος του τεμαχίου στο σφιγκτήρα : 300 kg
3715 EUR
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2000
Μέγιστο μήκος της λείανσης (άξονα) : 4000 mm
Μέγιστη διάμετρος της λείανσης (άξονα) : 900 mm
Ύψος κέντρου : 500 mm
Ολλανδία
Έτος κατασκευής : 1990
Μέγιστο μήκος της λείανσης (άξονα) : 1250 mm
Μέγιστη διάμετρος της λείανσης (άξονα) : 350 mm
Διάμετρο ενός νέου τροχού λειάνσεως : 355 mm
Μέγιστη διάμετρος τροχού λείανσης : 50 mm
6000 EUR
Ισπανία
Έτος κατασκευής : 1993
Μέγιστο μήκος της λείανσης (άξονα) : 1600 mm
Μέγιστη διάμετρος της λείανσης (άξονα) : 348 mm
Ύψος κέντρου : 175 mm
Διάμετρο ενός νέου τροχού λειάνσεως : 500 mm
16000 EUR
Ισπανία
Έτος κατασκευής : 1995
Μέγιστο μήκος της λείανσης (άξονα) : 1500 mm
Μέγιστο μήκος του άξονα μεταξύ των κέντρων : 1500 mm
Μέγιστη διάμετρος της λείανσης (άξονα) : 355 mm
Ύψος κέντρου : 180 mm
15000 EUR
Ισπανία
Έτος κατασκευής : 1994
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 1500 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 350 mm
Μέγιστο ύψος των αλέθεται προς επεξεργασία τεμαχίων (για νέο τροχό λείανσης) : 800 mm
Μέγιστο μήκος της άλεσης (χωρίς έξοδο του τροχού λείανσης) Χ-άξονα : 1500 mm
18000 EUR
Ισπανία
Έτος κατασκευής : 1990
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 605 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 310 mm
Μέγιστο μήκος της άλεσης (χωρίς έξοδο του τροχού λείανσης) Χ-άξονα : 630 mm
Μέγιστο πλάτος της άλεσης (χωρίς έξοδο τροχού λειάνσεως) Υ-άξονας : 350 mm
8000 EUR
Ισπανία
Έτος κατασκευής : 1991
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 550 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 250 mm
Μέγιστο ύψος των αλέθεται προς επεξεργασία τεμαχίων (για νέο τροχό λείανσης) : 375 mm
Μέγιστο μήκος της άλεσης (χωρίς έξοδο του τροχού λείανσης) Χ-άξονα : 700 mm
8000 EUR
Ισπανία
Έτος κατασκευής : 1993
CNC μοντέλο ελέγχου : Siemens Sinumrik 820GA3
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 2200 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 500 mm
Δύναμη του μηχανισμού κίνησης του άξονα : 75 kW
Ολλανδία
Έτος κατασκευής : 1978
Σλοβακία
Έτος κατασκευής : 1975
Σλοβακία
Έτος κατασκευής : 1963
Μέγιστο μήκος της λείανσης (άξονα) : 350 mm
Μέγιστη διάμετρος της λείανσης (άξονα) : 160 mm
Διάμετρο ενός νέου τροχού λειάνσεως : 300 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1963
Μέγιστο μήκος της λείανσης (άξονα) : 350 mm
Μέγιστη διάμετρος της λείανσης (άξονα) : 160 mm
Διάμετρο ενός νέου τροχού λειάνσεως : 300 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1996
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 1000 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 300 mm
Μέγιστο ύψος των αλέθεται προς επεξεργασία τεμαχίων (για νέο τροχό λείανσης) : 575 mm
Ελάχιστη διαμήκης ταχύτητα τροφοδοσίας (άξονας Ζ) : 370 m/min
Δημοκρατία Της Τσεχίας