Λαμαρίνα γραμμές

Έτος κατασκευής : 2014
Μέγιστο πάχος της λαμαρίνας κομμένο (Normal Steel) : 1.2 mm
Μέγιστο μήκος του μεταλλικού φύλλου : 1250 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2008
Μέγιστο βάρος του μεταλλικού φύλλου πηνίο : 1500 kg
Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του μεταλλικού φύλλου πηνίο : 1400 mm
Ισιωτικό
Τεχνική τεκμηρίωση
50997 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1999
Μέγιστο πάχος της λαμαρίνας κομμένο (Normal Steel) : 2.5 mm
Ελάχιστο πάχος του μεταλλικού φύλλου : 0.4 mm
Μέγιστος ρυθμός τροφοδότησης : 20 m/min
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2008
Μέγιστο πάχος της λαμαρίνας κομμένο (Normal Steel) : 20 mm
Μέγιστο πάχος της λαμαρίνας κομμένο (Stainless Steel) : 12 mm
Μέγιστο πάχος της λαμαρίνας κοπής (αλουμίνιο) : 12 mm
Ύψος μηχανής : 2200 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2011
CNC μοντέλο ελέγχου : CNC SIEMENS
Μέγιστη εσωτερική διάμετρος του μεταλλικού φύλλου πηνίο : 80 mm
Μέγιστο μήκος του τελικού προϊόντος : 3000 mm
Κεντρική λίπανση
33474 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1993
Μέγιστο πλάτος του μεταλλικού φύλλου : 320 mm
Ελάχιστο πάχος του μεταλλικού φύλλου : 0.8 mm
Μέγιστο πάχος του μεταλλικού φύλλου : 3 mm
Αριθμός άνω κύλινδροι ισιώματος : 3 pcs
6178 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1987
Μέγιστο πάχος της λαμαρίνας κοπής (αλουμίνιο) : 1.2 mm
Ελάχιστο πάχος του μεταλλικού φύλλου : 0.5 mm
Μέγιστο βάρος του μεταλλικού φύλλου πηνίο : 7500 kg
Ελάχιστη εσωτερική διάμετρο του μεταλλικού φύλλου πηνίο : 500 mm
33699 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1985
Μέγιστο πλάτος του μεταλλικού φύλλου : 330 mm
Μέγιστο πάχος του μεταλλικού φύλλου : 10 mm
Αριθμός άνω κύλινδροι ισιώματος : 5 pcs
Διάμετρος των κυλίνδρων ευθυγράμμισης : 100 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2020
Μέγιστο πλάτος του μεταλλικού φύλλου : 2500 mm
Ελάχιστο πάχος του μεταλλικού φύλλου : 1.2 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1975
Μέγιστο πάχος της λαμαρίνας κομμένο (Normal Steel) : 1.5 mm
Μέγιστο βάρος του μεταλλικού φύλλου πηνίο : 8000 kg
Μέγιστο πλάτος των μεταλλικών λωρίδων : 1300 mm
Μέγιστο μήκος του μεταλλικού φύλλου : 6000 mm
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2000
Μέγιστο πάχος της λαμαρίνας κομμένο (Normal Steel) : 12 mm
Ελάχιστο πάχος του μεταλλικού φύλλου : 2 mm
Μέγιστο βάρος του μεταλλικού φύλλου πηνίο : 22 kg
Μέγιστο μήκος του μεταλλικού φύλλου : 6000 mm
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1986
Μέγιστο πάχος της λαμαρίνας κομμένο (Normal Steel) : 3 mm
Ελάχιστο πάχος του μεταλλικού φύλλου : 0.5 mm
Μέγιστο βάρος του μεταλλικού φύλλου πηνίο : 15000 kg
Μέγιστη εσωτερική διάμετρος του μεταλλικού φύλλου πηνίο : 1830 mm
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1989
Μέγιστο πάχος της λαμαρίνας κομμένο (Normal Steel) : 5 mm
Ελάχιστο πάχος του μεταλλικού φύλλου : 2 mm
Μέγιστο μήκος του μεταλλικού φύλλου : 6000 mm
Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας : 3000 kW
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1990
Μέγιστο πάχος της λαμαρίνας κομμένο (Normal Steel) : 3 mm
Ελάχιστο πλάτος του μεταλλικού φύλλου : 60 mm
Μέγιστο πλάτος των μεταλλικών λωρίδων : 1000 mm
Ελάχιστο μήκος του μεταλλικού φύλλου : 400 mm
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2015
Μέγιστο μήκος του τελικού προϊόντος : 1500 mm
Τεχνική τεκμηρίωση
33699 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2014
Μέγιστο πάχος της λαμαρίνας κομμένο (Normal Steel) : 2 mm
Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του μεταλλικού φύλλου πηνίο : 1500 mm
Ελάχιστη εσωτερική διάμετρο του μεταλλικού φύλλου πηνίο : 500 mm
Μέγιστη εσωτερική διάμετρος του μεταλλικού φύλλου πηνίο : 600 mm
66723 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2003
CNC μοντέλο ελέγχου : SIMATIC S 7 1500
Μέγιστο πάχος της λαμαρίνας κομμένο (Normal Steel) : 1 mm
Ελάχιστο πάχος του μεταλλικού φύλλου : 0.35 mm
Μέγιστο βάρος του μεταλλικού φύλλου πηνίο : 6500 kg
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1982
Μέγιστο πλάτος του μεταλλικού φύλλου : 2000 mm
Ελάχιστο πάχος του μεταλλικού φύλλου : 3 mm
Μέγιστο πάχος του μεταλλικού φύλλου : 10 mm
Διάμετρος των κυλίνδρων ευθυγράμμισης : 145 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1988
Μέγιστο πλάτος του μεταλλικού φύλλου : 2000 mm
Ελάχιστο πάχος του μεταλλικού φύλλου : 3 mm
Μέγιστο πάχος του μεταλλικού φύλλου : 10 mm
Διάμετρος των κυλίνδρων ευθυγράμμισης : 145 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1981
50000 EUR
Ρωσία
Έτος κατασκευής : 1986
Μέγιστο πάχος της λαμαρίνας (Normal Steel) : 0.8 mm
Ελάχιστο μήκος του τελικού προϊόντος : 2000 mm
Μέγιστο μήκος του τελικού προϊόντος : 6000 mm
Ύψος μηχανής : 1600 mm
12581 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2003
Ινδία
Έτος κατασκευής : 1999
Μέγιστο πλάτος του μεταλλικού φύλλου : 250 mm
Μέγιστο πάχος του μεταλλικού φύλλου : 3 mm
Αριθμός άνω κύλινδροι ισιώματος : 3 pcs
Αριθμός άνω κύλινδροι ισιώματος : 4 pcs
3819 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1997
Μέγιστο πάχος της λαμαρίνας κομμένο (Normal Steel) : 3 mm
Μέγιστο βάρος του μεταλλικού φύλλου πηνίο : 16000 kg
Ελάχιστο πλάτος της λωρίδας σε ένα πηνίο : 20 mm
140000 EUR
Ισραήλ
Έτος κατασκευής : 1999
Μέγιστο βάρος του μεταλλικού φύλλου πηνίο : 6000 kg
Μέγιστο πλάτος της λωρίδας σε ένα πηνίο : 1000 mm
Ύψος μηχανής : 1800 mm
Μήκος μηχανής : 4000 mm
10110 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2008
Μέγιστο πλάτος του μεταλλικού φύλλου : 1250 mm
Μέγιστο πάχος του μεταλλικού φύλλου : 2 mm
Αριθμός άνω κύλινδροι ισιώματος : 4 pcs
Αριθμός άνω κύλινδροι ισιώματος : 5 pcs
12581 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2000
Μέγιστο πλάτος του μεταλλικού φύλλου : 800 mm
Ελάχιστο πάχος του μεταλλικού φύλλου : 0.4 mm
Μέγιστο πάχος του μεταλλικού φύλλου : 4 mm
Αριθμός άνω κύλινδροι ισιώματος : 5 pcs
7863 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1995
Μέγιστο πλάτος του μεταλλικού φύλλου : 1800 mm
Μέγιστο βάρος του μεταλλικού φύλλου : 1200 kg
Βάρος μηχανής : 7000 t
26000 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2011
Ύψος μηχανής : 1700 mm
Μήκος μηχανής : 4521 mm
Πλάτος μηχανής : 3420 mm
Βάρος μηχανής : 2.5 t
Γαλλία
Έτος κατασκευής : 1988
Μέγιστο πλάτος του μεταλλικού φύλλου : 250 mm
Ελάχιστο πάχος του μεταλλικού φύλλου : 0.5 mm
Μέγιστο πάχος του μεταλλικού φύλλου : 2 mm
Μέγιστο βάρος του μεταλλικού φύλλου : 2500 kg
Ολλανδία