Υδραυλικές πρέσες SMG

/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%82
Έτος κατασκευής : 2007
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 400 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 1500 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 1300 mm
CNC ελέγχου
151163 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1984
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 100 t
Βάθος λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα της ράβδου εμβόλου) : 320 mm
Μέγιστη διαδρομή του βάκτρου εμβόλου : 300 mm
Μήκος του κάτω τραπέζι : 1000 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1982
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 160 t
Μέγιστη διαδρομή του βάκτρου εμβόλου : 300 mm
Μήκος του κάτω τραπέζι : 1000 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι : 1000 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1988
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 203.9 t
Η μέγιστη δύναμη (επιστροφή) : 33.7 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 2000 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 2000 mm
49500 EUR
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1992
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 100 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 640 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 530 mm
Μέγιστη απόσταση ανάμεσα στα τραπέζια : 430 mm
Ολλανδία
Έτος κατασκευής : 1960
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 60 t
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1977
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 400 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 2500 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 1600 mm
Μέγιστη απόσταση ανάμεσα στα τραπέζια : 1660 mm
Ελβετία
Έτος κατασκευής : 1978
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 800 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 3000 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 1800 mm
Μέγιστη απόσταση ανάμεσα στα τραπέζια : 1350 mm
Ελβετία
Έτος κατασκευής : 1970
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 250 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 1250 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 1000 mm
Απόσταση μεταξύ πλαισίων : 1250 mm
11977 EUR
Πολωνία