Υδραυλικές πρέσες

Έτος κατασκευής : 1990
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 63 t
Βάθος λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα της ράβδου εμβόλου) : 360 mm
Μήκος του κάτω τραπέζι : 560 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι : 750 mm
10581 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1988
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 600 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 2000 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 1600 mm
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 1993
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 250 t
Βάρος μηχανής : 11 t
8700 EUR
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 2010
Νορβηγία
Έτος κατασκευής : 1997
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 160 t
Μέγιστη διαδρομή του βάκτρου εμβόλου : 160 mm
Ζήτηση ενέργειας : 11 kW
Ύψος μηχανής : 3350 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1997
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 250 t
Μέγιστη διαδρομή του βάκτρου εμβόλου : 45 mm
Ζήτηση ενέργειας : 18.5 kW
Ύψος μηχανής : 2250 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1992
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 51 t
Ζήτηση ενέργειας : 30 kW
Ύψος μηχανής : 5700 mm
Μήκος μηχανής : 2050 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2009
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 10.2 t
Μέγιστη διαδρομή του εκχυτήρα : 500 mm
Ζήτηση ενέργειας : 4 kW
Βάρος μηχανής : 1.3 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1959
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 10 t
Μήκος του κάτω τραπέζι : 450 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι : 400 mm
Ταχύτητα του βάκτρου εμβόλου (συμπίεση) : 80 mm/s
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2009
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 30.6 t
Μέγιστη διαδρομή του εκχυτήρα : 400 mm
Ζήτηση ενέργειας : 11 kW
Βάρος μηχανής : 3.8 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1984
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 400 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 990 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 990 mm
Μέγιστη διαδρομή του βάκτρου εμβόλου : 600 mm
Βουλγαρία
Έτος κατασκευής : 1976
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 150 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 1050 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 750 mm
Μέγιστη διαδρομή του βάκτρου εμβόλου : 150 mm
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1977
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 280 t
Ζήτηση ενέργειας : 70 kW
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1973
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 280 t
Ζήτηση ενέργειας : 70 kW
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1962
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 6.3 t
Βάθος λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα της ράβδου εμβόλου) : 100 mm
Μέγιστη διαδρομή του βάκτρου εμβόλου : 160 mm
Μήκος του κάτω τραπέζι : 250 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1964
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 10 t
Βάθος λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα της ράβδου εμβόλου) : 235 mm
Μέγιστη διαδρομή του βάκτρου εμβόλου : 400 mm
Μήκος του κάτω τραπέζι : 450 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2012
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 30 t
Ταχύτητα του βάκτρου εμβόλου (χωρίς φορτίο) : 10 mm/s
Ζήτηση ενέργειας : 4 kW
Μέγιστη πίεση : 25 MPa
8256 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1997
Μέγιστη διαδρομή του βάκτρου εμβόλου : 160 mm
Βάρος μηχανής : 0.36 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1999
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 800 t
Μήκος της τραπέζι : 8000 mm
Ολλανδία
Έτος κατασκευής : 1975
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 450 t
27000 EUR
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 1985
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 680 t
Βάρος μηχανής : 37 t
Υδραυλική εκτίναξης
22500 EUR
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 1964
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 1000 t
31500 EUR
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 2001
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 100 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 1000 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 1000 mm
Ύψος μηχανής : 3965 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2014
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 105 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 3500 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 1300 mm
Ζήτηση ενέργειας : 3 kW
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1975
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 315 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 2500 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 1400 mm
Μέγιστη διαδρομή του βάκτρου εμβόλου : 400 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2010
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 70 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 1600 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 800 mm
Μέγιστη διαδρομή του εκχυτήρα : 300 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2008
Ύψος μηχανής : 3700 mm
Μήκος μηχανής : 4250 mm
Πλάτος μηχανής : 3250 mm
Βάρος μηχανής : 14 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1986
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 500 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 2800 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 1800 mm
Ζήτηση ενέργειας : 90 kW
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1982
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 160 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 795 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 625 mm
Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπέζια : 630 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας