Υδραυλικές πρέσες

Έτος κατασκευής : 1991
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 80 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 900 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 600 mm
Μέγιστη διαδρομή του βάκτρου εμβόλου : 100 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1989
CNC μοντέλο ελέγχου : ARA Backgauge
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 110 t
Μέγιστη διαδρομή του βάκτρου εμβόλου : 300 mm
Μέγιστη απόσταση ανάμεσα στα τραπέζια : 3100 mm
Ολλανδία
Έτος κατασκευής : 1982
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 315 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 2000 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 1200 mm
Μέγιστη απόσταση ανάμεσα στα τραπέζια : 530 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1972
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 350 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 2000 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 1400 mm
Μέγιστη απόσταση ανάμεσα στα τραπέζια : 1400 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1973
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 50 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 500 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 500 mm
Μέγιστη απόσταση ανάμεσα στα τραπέζια : 1050 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2009
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 150 t
Μήκος της τραπέζι : 1530 mm
Το πλάτος του τραπέζι : 1630 mm
Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπέζια : 1530 mm
Ιταλία
Έτος κατασκευής : 1960
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 100 t
Βάρος μηχανής : 25 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1962
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 6.3 t
Βάθος λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα της ράβδου εμβόλου) : 100 mm
Μέγιστη διαδρομή του βάκτρου εμβόλου : 160 mm
Μήκος του κάτω τραπέζι : 250 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1964
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 10 t
Βάθος λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα της ράβδου εμβόλου) : 235 mm
Μέγιστη διαδρομή του βάκτρου εμβόλου : 400 mm
Μήκος του κάτω τραπέζι : 450 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1980
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 160 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 2000 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 700 mm
Τεχνική τεκμηρίωση
208394 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2008
Βάθος λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα της ράβδου εμβόλου) : 140 mm
Μήκος του κάτω τραπέζι : 500 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι : 280 mm
Μήκος του άνω τραπέζι : 380 mm
4404 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1984
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 400 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 990 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 990 mm
Μέγιστη διαδρομή του βάκτρου εμβόλου : 600 mm
Βουλγαρία
Έτος κατασκευής : 1990
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 2 t
Βάθος λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα της ράβδου εμβόλου) : 55 mm
Μέγιστη διαδρομή του βάκτρου εμβόλου : 25 mm
Μήκος του κάτω τραπέζι : 110 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1992
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 300 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 300 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 300 mm
Απόσταση μεταξύ πλαισίων : 390 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1989
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 250 t
Βάθος λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα της ράβδου εμβόλου) : 430 mm
Μέγιστη διαδρομή του βάκτρου εμβόλου : 300 mm
Μήκος του κάτω τραπέζι : 1100 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1989
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 250 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 1000 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 1000 mm
Μέγιστη απόσταση ανάμεσα στα τραπέζια : 700 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1984
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 100 t
Βάθος λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα της ράβδου εμβόλου) : 320 mm
Μέγιστη διαδρομή του βάκτρου εμβόλου : 300 mm
Μήκος του κάτω τραπέζι : 1000 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1991
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 100 t
Βάθος λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα της ράβδου εμβόλου) : 420 mm
Μέγιστη διαδρομή του βάκτρου εμβόλου : 600 mm
Μήκος του κάτω τραπέζι : 980 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1986
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 160 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 660 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 660 mm
Μέγιστη απόσταση ανάμεσα στα τραπέζια : 400 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1961
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 630 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 3200 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 1900 mm
Μέγιστη απόσταση ανάμεσα στα τραπέζια : 1800 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1978
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 100 t
Βάθος λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα της ράβδου εμβόλου) : 320 mm
Μέγιστη διαδρομή του βάκτρου εμβόλου : 160 mm
Μήκος του κάτω τραπέζι : 630 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1987
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 75 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 280 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 280 mm
Μέγιστη διαδρομή του βάκτρου εμβόλου : 200 mm
Βουλγαρία
Έτος κατασκευής : 1990
CNC μοντέλο ελέγχου : Siemens MPI OP7
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2001
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 100 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 1000 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 1000 mm
Ύψος μηχανής : 3965 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1982
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 160 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 795 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 625 mm
Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπέζια : 630 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1969
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 160 t
Μήκος του κάτω τραπέζι : 1000 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι : 720 mm
Ζήτηση ενέργειας : 11 kW
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1969
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 250 t
Μέγιστη διαδρομή του βάκτρου εμβόλου : 140 mm
Μήκος του κάτω τραπέζι : 1120 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι : 800 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1991
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 300 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 800 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 700 mm
Μέγιστη διαδρομή του βάκτρου εμβόλου : 200 mm
12900 EUR
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1992
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 250 t
Ολλανδία
Έτος κατασκευής : 1990
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 50 t
Μέγιστη διαδρομή του βάκτρου εμβόλου : 1000 mm
Ύψος μηχανής : 4500 mm
Βάρος μηχανής : 5000 t
27817 EUR
Πολωνία