Τόρνους

Έτος κατασκευής : 2002
Η μέγιστη διάμετρος του γύρισε bar : 140 mm
Μήκος μηχανής : 1450 mm
Πλάτος μηχανής : 1035 mm
Ύψος μηχανής : 1800 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1972
Μέγιστο μήκος της στροφής : 2000 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 560 mm
Διάμετρος στροφής πάνω cross slide (max) : 370 mm
Ατράκτου οπή : 50 mm
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2016
Μέγιστο μήκος της στροφής : 3000 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 800 mm
Διάμετρος στροφής πάνω cross slide (max) : 530 mm
Μήκος του τόρνου : 5500 mm
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1984
Μέγιστο μήκος της στροφής : 2800 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 1000 mm
Διάμετρος στροφής πάνω cross slide (max) : 600 mm
Ατράκτου οπή : 85 mm
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1977
Διάμετρος του τραπεζιού : 1120 mm
Μέγιστη διάμετρος στροφής : 1250 mm
Μέγιστο ύψος του τεμαχίου : 1000 mm
Μέγιστο φορτίο τραπέζι : 4 t
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1986
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1966
Μέγιστο μήκος της στροφής : 3000 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 600 mm
Διάμετρος στροφής στο κενό : 660 mm
Δύναμη της ατράκτου : 7.5 kW
5800 EUR
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2018
Μέγιστο μήκος της στροφής : 750 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 300 mm
Διάμετρος στροφής πάνω cross slide (max) : 178 mm
Διάμετρος στροφής στο κενό : 430 mm
4980 EUR
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1986
Μέγιστο μήκος της στροφής : 1000 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 340 mm
Διάμετρος στροφής στο κενό : 490 mm
Δύναμη της ατράκτου : 3.7 kW
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1986
Μέγιστο μήκος της στροφής : 1500 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 490 mm
Ατράκτου οπή : 320 mm
Δύναμη της ατράκτου : 30 kW
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1973
Μέγιστο μήκος της στροφής : 2000 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 710 mm
Διάμετρος στροφής πάνω cross slide (max) : 420 mm
Ατράκτου οπή : 71 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2000
Η μέγιστη διάμετρος του γύρισε bar : 28 mm
Ατράκτου οπή : 25 mm
Δύναμη της ατράκτου : 5 kW
Ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου : 8000 1/min
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2010
Μέγιστο μήκος της στροφής : 6000 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 1000 mm
Βάρος του τόρνου : 13.5 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2004
Μέγιστο μήκος της στροφής : 220 mm
Δύναμη της ατράκτου : 7.5 kW
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου : 6000 1/min
Μήκος του τόρνου : 2530 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1976
Βάρος του τόρνου : 16.5 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1963
Μέγιστο μήκος της στροφής : 300 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 110 mm
Μήκος του τόρνου : 1950 mm
Πλάτος του τόρνου : 1580 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1974
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 500 mm
Διάμετρος στροφής πάνω cross slide (max) : 250 mm
Μήκος του τόρνου : 1180 mm
Πλάτος του τόρνου : 3900 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1954
Βάρος του τόρνου : 1.9 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1998
Μέγιστο μήκος της στροφής : 500 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 160 mm
Δύναμη της ατράκτου : 10 kW
Μήκος του τόρνου : 1100 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1962
Μέγιστο μήκος της στροφής : 6300 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 3500 mm
Διάμετρος στροφής πάνω cross slide (max) : 2550 mm
Βάρος τεμαχίου με σταθεροποιείται (max) : 20 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1941
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1985
Μέγιστο μήκος της στροφής : 1500 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 500 mm
Διάμετρος στροφής πάνω cross slide (max) : 250 mm
Μήκος του τόρνου : 3900 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1976
Διάμετρος του τραπεζιού : 1120 mm
Μέγιστη διάμετρος στροφής : 1400 mm
Βάρος του τόρνου : 16.5 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1999
Πορτογαλία
Έτος κατασκευής : 2000
Μέγιστο μήκος της στροφής : 2000 mm
Πορτογαλία
Έτος κατασκευής : 1974
Μέγιστο μήκος της στροφής : 2000 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 900 mm
Μήκος του τόρνου : 4000 mm
Πλάτος του τόρνου : 1700 mm
Πορτογαλία
Έτος κατασκευής : 1975
Μέγιστο μήκος της στροφής : 1500 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 640 mm
Διάμετρος στροφής πάνω cross slide (max) : 385 mm
Βάρος του τόρνου : 3.5 t
Πορτογαλία
Έτος κατασκευής : 1993
Μέγιστο μήκος της στροφής : 2000 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 500 mm
Πορτογαλία
Έτος κατασκευής : 1999
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 1500 mm
Διάμετρος στροφής πάνω cross slide (max) : 381 mm
Ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου : 30 1/min
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου : 1500 1/min
Πορτογαλία
Έτος κατασκευής : 1998
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 1000 mm
Διάμετρος στροφής πάνω cross slide (max) : 190 mm
Δύναμη της ατράκτου : 2.2 kW
Πορτογαλία