Τόρνους

Έτος κατασκευής : 2000
Η μέγιστη διάμετρος του γύρισε bar : 28 mm
Ατράκτου οπή : 25 mm
Δύναμη της ατράκτου : 5 kW
Ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου : 8000 1/min
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2010
Μέγιστο μήκος της στροφής : 6000 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 1000 mm
Βάρος του τόρνου : 13.5 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1963
Μέγιστο μήκος της στροφής : 300 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 110 mm
Μήκος του τόρνου : 1950 mm
Πλάτος του τόρνου : 1580 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1976
Βάρος του τόρνου : 16.5 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1986
Μέγιστο μήκος της στροφής : 1500 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 490 mm
Ατράκτου οπή : 320 mm
Δύναμη της ατράκτου : 30 kW
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1976
Διάμετρος του τραπεζιού : 1120 mm
Μέγιστη διάμετρος στροφής : 1400 mm
Βάρος του τόρνου : 16.5 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1962
Μέγιστο μήκος της στροφής : 6300 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 3500 mm
Διάμετρος στροφής πάνω cross slide (max) : 2550 mm
Βάρος τεμαχίου με σταθεροποιείται (max) : 20 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1954
Βάρος του τόρνου : 1.9 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1941
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1998
Μέγιστο μήκος της στροφής : 500 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 160 mm
Δύναμη της ατράκτου : 10 kW
Μήκος του τόρνου : 1100 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1990
Μέγιστο μήκος της στροφής : 800 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 340 mm
Διάμετρος στροφής πάνω cross slide (max) : 190 mm
Ατράκτου οπή : 37 mm
3500 EUR
Ισπανία
Έτος κατασκευής : 1990
Μέγιστο μήκος της στροφής : 1500 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 370 mm
Διάμετρος στροφής πάνω cross slide (max) : 225 mm
Διάμετρος στροφής στο κενό : 500 mm
4000 EUR
Ισπανία
Έτος κατασκευής : 1988
Μέγιστη διάμετρος στροφής : 1500 mm
Διάμετρος Chuck : 1500 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 1500 mm
Αριθμός της περιστροφικής ταχύτητας της ατράκτου : 20 pcs
25000 EUR
Ισπανία
Έτος κατασκευής : 1988
Διάμετρος του τραπεζιού : 1100 mm
Μέγιστη διάμετρος στροφής : 950 mm
Μέγιστο φορτίο τραπέζι : 4 t
Αριθμός της περιστροφικής ταχύτητας του τραπέζι : 16 pcs
10440 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1975
Μέγιστο μήκος της στροφής : 2000 mm
3 σιαγόνες
Σταθερή υπόλοιπο
9000 EUR
Πορτογαλία
Έτος κατασκευής : 1974
Μέγιστο μήκος της στροφής : 2000 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 900 mm
Μήκος του τόρνου : 4000 mm
Πλάτος του τόρνου : 1700 mm
9500 EUR
Πορτογαλία
Έτος κατασκευής : 1975
Μέγιστο μήκος της στροφής : 1500 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 640 mm
Διάμετρος στροφής πάνω cross slide (max) : 385 mm
Βάρος του τόρνου : 3.5 t
7000 EUR
Πορτογαλία
Έτος κατασκευής : 1999
Μέγιστο μήκος της στροφής : 720 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 1500 mm
Διάμετρος στροφής πάνω cross slide (max) : 381 mm
Ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου : 30 1/min
9000 EUR
Πορτογαλία
Έτος κατασκευής : 1999
Μέγιστο μήκος της στροφής : 2000 mm
Ατράκτου οπή : 72 mm
Βάρος του τόρνου : 3 t
Σκληρυμένο οδηγοί
10000 EUR
Πορτογαλία
Έτος κατασκευής : 1993
Μέγιστο μήκος της στροφής : 2000 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 500 mm
Ομαλή προσαρμογή της ταχύτητας του άξονα
Σκληρυμένο οδηγοί
7500 EUR
Πορτογαλία
Έτος κατασκευής : 2002
Μέγιστο μήκος της στροφής : 420 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 1000 mm
Διάμετρος στροφής πάνω cross slide (max) : 190 mm
Δύναμη της ατράκτου : 2.2 kW
4750 EUR
Πορτογαλία
Έτος κατασκευής : 2018
Λιθουανία
Έτος κατασκευής : 2018
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1986
Διάμετρος του τραπεζιού : 1400 mm
Μέγιστη διάμετρος στροφής : 1600 mm
Μέγιστο ύψος του τεμαχίου : 1000 mm
Μέγιστο φορτίο τραπέζι : 15 t
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1981
Μέγιστο μήκος της στροφής : 1150 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 420 mm
Διάμετρος στροφής πάνω cross slide (max) : 225 mm
Ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου : 28 1/min
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1983
Διάμετρος του τραπεζιού : 1400 mm
Μέγιστη διάμετρος στροφής : 1800 mm
Μέγιστο ύψος του τεμαχίου : 900 mm
Μέγιστο φορτίο τραπέζι : 20 t
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1970
Διάμετρος του τραπεζιού : 2000 mm
Μέγιστη διάμετρος στροφής : 2250 mm
Μέγιστο ύψος του τεμαχίου : 1000 mm
Μέγιστο φορτίο τραπέζι : 10 t
20880 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1989
Μέγιστο μήκος της στροφής : 3000 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 1000 mm
Διάμετρος στροφής πάνω cross slide (max) : 630 mm
7000 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2005
Μέγιστο μήκος της στροφής : 4000 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 630 mm
Διάμετρος στροφής στο κενό : 700 mm
Βάρος τεμαχίου μεταξύ κέντρων (max) : 3500 kg
18000 EUR
Λετονία
Έτος κατασκευής : 2005
Μέγιστο μήκος της στροφής : 8000 mm
Διάμετρος στροφής πάνω από το κρεβάτι (max) : 630 mm
Διάμετρος στροφής πάνω cross slide (max) : 1000 mm
Βάρος τεμαχίου μεταξύ κέντρων (max) : 10 t
35000 EUR
Λετονία