Συσκευές συγκόλλησης

Έτος κατασκευής : 1994
Μέγιστο συνολικό πάχος του φύλλου χάλυβα συγκολλημένων (άθροισμα του πάχους των δύο φύλλων) : 10 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2019
Ονομαστική ισχύς : 180 kVA
Μέγιστο ρεύμα συγκόλλησης : 180 kA
Ύψος μηχανής : 405 mm
Μήκος μηχανής : 540 mm
550 EUR
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1985
Ονομαστική ισχύς : 500 kVA
Βάρος μηχανής : 0.5 t
Χειροκίνητο έλεγχο
Ρυθμιζόμενη αμπέρ
900 EUR
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2009
Μέγιστο συνολικό πάχος του φύλλου χάλυβα συγκολλημένων (άθροισμα του πάχους των δύο φύλλων) : 10 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1993
Μέγιστο συνολικό πάχος του φύλλου χάλυβα συγκολλημένων (άθροισμα του πάχους των δύο φύλλων) : 6 mm
Ονομαστική ισχύς : 19 kVA
Μέγιστο ρεύμα βραχυκύκλωσης : 14 kA
Βάθος λαιμού (απόσταση από το σώμα προς τον άξονα του ηλεκτροδίου) : 300 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2002
Ύψος μηχανής : 8650 mm
Ολλανδία
Έτος κατασκευής : 2002
Ολλανδία
Έτος κατασκευής : 2000
Μέγιστο συνολικό πάχος του φύλλου χάλυβα συγκολλημένων (άθροισμα του πάχους των δύο φύλλων) : 10 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2009
CNC μοντέλο ελέγχου : Fanuc R-30iA
Ύψος μηχανής : 3200 mm
Μήκος μηχανής : 9000 mm
Πλάτος μηχανής : 3200 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2001
Μέγιστο ρεύμα συγκόλλησης : 0.2 kA
Ύψος μηχανής : 381 mm
Μήκος μηχανής : 684 mm
Πλάτος μηχανής : 376 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1990
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των βραχιόνων : 1600 mm
Ολλανδία
Έτος κατασκευής : 2010
Ολλανδία
Έτος κατασκευής : 1969
Βάθος λαιμού (απόσταση από το σώμα προς τον άξονα του ηλεκτροδίου) : 350 mm
Βάρος μηχανής : 160 t
Ρυθμιζόμενο χρόνο συγκόλλησης
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2012
1020 EUR
Λιθουανία
Έτος κατασκευής : 2010
Λιθουανία
Έτος κατασκευής : 2018
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2014
Σουαζιλάνδη
Έτος κατασκευής : 2018
Λιθουανία
Έτος κατασκευής : 2019
10000 EUR
Κένυα