Πρέσες τριβή COMESSA

/%CE%A0%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AE
Έτος κατασκευής : 1975
Μέγιστη επιτρεπόμενη δύναμη πίεσης : 220 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 4300 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 2000 mm
Ζήτηση ενέργειας : 5.5 kW
Ολλανδία