Πένσες

Έτος κατασκευής : 2013
Αριθμός κυλίνδρων : 3 pcs
Υδραυλική μονάδα
Ολλανδία
Έτος κατασκευής : 2000
Ολλανδία
Έτος κατασκευής : 2015
Ύψος μηχανής : 580 mm
Μήκος μηχανής : 1230 mm
Πλάτος μηχανής : 1150 mm
Βάρος μηχανής : 0.7 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1999
Ελάχιστη διάμετρος της κυλινδρικής ράβδου : 8 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1981
Μέγιστη διάμετρος της κυλινδρικής ράβδου : 16 mm
Ύψος μηχανής : 2500 mm
Μήκος μηχανής : 7900 mm
Πλάτος μηχανής : 1930 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2000
Μέγιστη διάμετρος του σωλήνα : 101 mm
Ύψος μηχανής : 1400 mm
Μήκος μηχανής : 4800 mm
Πλάτος μηχανής : 1500 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2017
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2009
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2012
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2012
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2012
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2012
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2012
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2012
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2014
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2014
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1999
Ελάχιστη διάμετρος της κυλινδρικής ράβδου : 675 mm
Μέγιστη διάμετρος της κυλινδρικής ράβδου : 700 mm
Ολλανδία
Έτος κατασκευής : 1988
Αριθμός κυλίνδρων : 3 pcs
Η διάμετρος του κυλίνδρου αριθ.. 1 : 105 mm
Ολλανδία