Μηχανικές πρέσες

Έτος κατασκευής : 1969
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 40 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 630 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 630 mm
Βάθος του λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα slider) : 360 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1960
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 35 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 560 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 560 mm
Βάθος του λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα slider) : 320 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2002
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 90.7 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1060 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 560 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 60 1/min
Ινδία
Έτος κατασκευής : 1983
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 400 t
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 24 1/min
Μέγιστο μήκος της διαδρομής ολίσθησης : 200 mm
Βάρος μηχανής : 35 t
Βουλγαρία
Έτος κατασκευής : 1980
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 315 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1120 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1000 mm
Μήκος του άνω τραπέζι (slider) : 950 mm
Βουλγαρία
Έτος κατασκευής : 1980
Ονομαστική δύναμη πίεσης : 20 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 250 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 335 mm
Μέγιστο μήκος της διαδρομής ολίσθησης : 200 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2002
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 54.4 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 140 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 890 mm
Βάθος του λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα slider) : 520 mm
Ινδία
Έτος κατασκευής : 1986
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 250 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 800 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 800 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 32 1/min
10000 EUR
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 1985
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 250 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1000 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 750 mm
Βάθος του λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα slider) : 400 mm
11500 EUR
Λιθουανία
Έτος κατασκευής : 2002
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 181.4 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1650 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 840 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 40 1/min
Ινδία
Έτος κατασκευής : 1981
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 63 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1967
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 160 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1982
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 40 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1976
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 500 t
Μήκος του άνω τραπέζι (slider) : 2800 mm
Πλάτος του άνω τραπέζι (slider) : 1500 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων (αυτόματη ρύθμιση) : 14 1/min
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2002
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 136.1 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1250 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 750 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 40 1/min
Ινδία
Έτος κατασκευής : 1997
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 30 t
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 145 1/min
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (αυτόματη εργασία) : 145 1/min
Ζήτηση ενέργειας : 2.3 kW
Ιταλία
Έτος κατασκευής : 1995
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 20 t
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 155 1/min
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (αυτόματη εργασία) : 155 1/min
Ζήτηση ενέργειας : 1.5 kW
Ιταλία
Έτος κατασκευής : 2004
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 163.2 t
Ζήτηση ενέργειας : 18.5 kW
Βάρος μηχανής : 22 t
Τροφοδότης
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1987
12624 EUR
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 2000
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 99.8 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1300 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 615 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 40 1/min
Ινδία
Έτος κατασκευής : 2001
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 99.8 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1100 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 620 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 40 1/min
Ινδία
Έτος κατασκευής : 1988
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 1600 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1200 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1050 mm
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των τραπέζια (στη χαμηλότερη θέση του ολισθητήρα) : 660 mm
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 1966
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 315 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 2500 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1400 mm
Βάρος μηχανής : 60 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1976
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 500 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 2800 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1500 mm
Βάρος μηχανής : 85 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1975
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 315 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 2500 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1400 mm
Βάρος μηχανής : 60 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1975
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 315 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 2500 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1400 mm
Βάρος μηχανής : 60 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1975
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 315 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 2500 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1400 mm
Βάρος μηχανής : 60 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1980
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 1134 t
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 40640 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 8 1/min
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (αυτόματη εργασία) : 8 1/min
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2002
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 136.1 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1250 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 750 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 40 1/min
Ινδία
Έτος κατασκευής : 1969
CNC μοντέλο ελέγχου : Fanuc F 18MC
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 100 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 900 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 600 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας