Μηχανικές πρέσες

Έτος κατασκευής : 1997
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 40 t
Ζήτηση ενέργειας : 4 kW
Ολλανδία
Έτος κατασκευής : 2000
Ιταλία
Έτος κατασκευής : 1986
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 250 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 800 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 800 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 32 1/min
10000 EUR
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 1986
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 315 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 2500 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1250 mm
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των τραπέζια (στη χαμηλότερη θέση του ολισθητήρα) : 750 mm
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 1989
Ονομαστική δύναμη πίεσης : 250 t
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 250 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 400 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 400 mm
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 1980
57000 EUR
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 1990
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 63 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 800 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 500 mm
Ελάχιστο μήκος της διαδρομής ολίσθησης : 20 mm
5000 EUR
Ισπανία
Έτος κατασκευής : 1986
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 40 t
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (αυτόματη εργασία) : 92 1/min
Ελάχιστο μήκος της διαδρομής ολίσθησης : 5 mm
Μέγιστο μήκος της διαδρομής ολίσθησης : 90 mm
1800 EUR
Ισπανία
Έτος κατασκευής : 1987
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 160 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1500 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 930 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (αυτόματη εργασία) : 15 1/min
15000 EUR
Ισπανία
Έτος κατασκευής : 1980
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 315 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1120 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1000 mm
Μήκος του άνω τραπέζι (slider) : 950 mm
Βουλγαρία
Έτος κατασκευής : 1983
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 400 t
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 24 1/min
Μέγιστο μήκος της διαδρομής ολίσθησης : 200 mm
Βάρος μηχανής : 35 t
Βουλγαρία
Έτος κατασκευής : 1980
Ονομαστική δύναμη πίεσης : 1600 t
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 1984
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 400 t
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 1989
Ονομαστική δύναμη πίεσης : 1000 t
Βάρος μηχανής : 26 t
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 1989
Βάρος μηχανής : 17.5 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1975
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 163.2 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1000 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (αυτόματη εργασία) : 150 1/min
Ζήτηση ενέργειας : 18.5 kW
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1989
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 160 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 2000 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 780 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (αυτόματη εργασία) : 25 1/min
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1970
Ονομαστική δύναμη πίεσης : 25 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 500 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 400 mm
Μέγιστο μήκος της διαδρομής ολίσθησης : 250 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1980
Ονομαστική δύναμη πίεσης : 20 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 250 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 335 mm
Μέγιστο μήκος της διαδρομής ολίσθησης : 200 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1973
Ονομαστική δύναμη πίεσης : 2500 t
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 2500 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1400 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1250 mm
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 1978
Ονομαστική δύναμη πίεσης : 2500 t
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 2500 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1400 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1250 mm
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 1980
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 315 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 2500 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1200 mm
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των τραπέζια (στη χαμηλότερη θέση του ολισθητήρα) : 750 mm
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 1986
Ονομαστική δύναμη πίεσης : 1000 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 800 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 800 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (αυτόματη εργασία) : 32 1/min
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 1986
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 250 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 2500 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1250 mm
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των τραπέζια (στη χαμηλότερη θέση του ολισθητήρα) : 750 mm
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 1985
Ονομαστική δύναμη πίεσης : 400 t
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 400 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 500 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 500 mm
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 1980
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 250 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1000 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 750 mm
Βάθος του λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα slider) : 400 mm
8000 EUR
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 1986
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 250 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 2500 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1250 mm
Μέγιστη απόσταση μεταξύ των τραπέζια (στη χαμηλότερη θέση του ολισθητήρα) : 750 mm
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 1974
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 250 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1120 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 750 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων (χειρωνακτική εργασία) : 32 1/min
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 1971
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 75 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 640 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 540 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (αυτόματη εργασία) : 270 1/min
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1981
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 250 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1580 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1150 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων (χειρωνακτική εργασία) : 26 1/min
Δημοκρατία Της Τσεχίας