Μηχανικές πρέσες

Έτος κατασκευής : 1975
Μέγιστη επιτρεπόμενη δύναμη πίεσης : 220 t
Μήκος του τραπεζιού εργασίας : 4300 mm
Το πλάτος του τραπέζι εργασίας : 2000 mm
Ζήτηση ενέργειας : 5.5 kW
Ολλανδία
Έτος κατασκευής : 1973
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 407.9 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1000 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1200 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 28 1/min
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1981
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 254.9 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1560 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 900 mm
Ζήτηση ενέργειας : 32 kW
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1980
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 163.2 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 990 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 700 mm
Ζήτηση ενέργειας : 1.3 kW
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2005
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 5.2 t
Βάρος μηχανής : 0.588 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1977
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1975
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 160 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1210 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 760 mm
Βάθος του λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα slider) : 400 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1964
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 630 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1000 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1520 mm
Μήκος του άνω τραπέζι (slider) : 986 mm
7750 EUR
Σλοβακία
Έτος κατασκευής : 1985
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 160 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 800 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 800 mm
Μήκος του άνω τραπέζι (slider) : 500 mm
101 EUR
Σλοβακία
Έτος κατασκευής : 1990
Ιταλία
Έτος κατασκευής : 2003
Ιταλία
Έτος κατασκευής : 1964
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 35 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 580 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 480 mm
Ελάχιστο μήκος της διαδρομής ολίσθησης : 8 mm
2535 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1980
Ονομαστική δύναμη πίεσης : 400 t
Μέγιστο μήκος της διαδρομής ολίσθησης : 315 mm
Βάρος μηχανής : 0.0385 t
Τεχνική τεκμηρίωση
13459 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1986
Ονομαστική δύναμη πίεσης : 250 t
Τεχνική τεκμηρίωση
8973 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1970
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 250 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 2000 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1000 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 14 1/min
13459 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1966
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 64 t
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (αυτόματη εργασία) : 62 1/min
Μέγιστο μήκος της διαδρομής ολίσθησης : 110 mm
Μέγιστη απόσταση μεταξύ του τραπεζιού και του δρομέα (στη χαμηλότερη θέση του slider) : 720 mm
12338 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1975
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 0.16 t
Βάθος του λαιμού (απόσταση από το πλαίσιο προς τον άξονα slider) : 400 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 20 1/min
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (αυτόματη εργασία) : 140 1/min
12338 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1962
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 600 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 350 mm
Μέγιστη απόσταση μεταξύ του τραπεζιού και του δρομέα (στη χαμηλότερη θέση του slider) : 300 mm
Υδραυλικός
8973 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1990
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 250 t
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 45 1/min
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (αυτόματη εργασία) : 140 1/min
Προσαρμογή του δρομέα : 110 mm
12338 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1991
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 160 t
Μέγιστο μήκος της διαδρομής του άνω τραπέζι : 400 mm
Ύψος μηχανής : 6600 mm
Πλάτος μηχανής : 2000 mm
52492 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2018
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2020
Ιταλία
Έτος κατασκευής : 1993
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 110 t
Μήκος του κάτω τραπέζι εργασίας : 1150 mm
Το πλάτος του κάτω τραπέζι εργασίας : 680 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (αυτόματη εργασία) : 70 1/min
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1987
Ονομαστική δύναμη πίεσης : 400 t
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 400 t
16000 EUR
Ουκρανία
Έτος κατασκευής : 1982
Ονομαστική δύναμη πίεσης : 400 t
Ουκρανία