Μηχανές ηλεκτρικής εκκένωσης

Έτος κατασκευής : 2010
Μήκος της τραπέζι : 500 mm
Το πλάτος του τραπέζι : 400 mm
Μέγιστο μήκος επεξεργαζόμενα κομμάτια (X) : 350 mm
Μέγιστο βάρος επεξεργαζόμενα κομμάτια (Ζ) : 250 mm
67297 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2016
CNC μοντέλο ελέγχου : FANUC Series 31i-W MODEL B
Μέγιστο μήκος διαδρομής του άξονα Χ : 600 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Υ : 400 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Ζ : 410 mm
89730 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1997
Μέγιστο μήκος διαδρομής του άξονα Χ : 600 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Υ : 400 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Ζ : 270 mm
Μήκος διαδρομής U-άξονα (+ -) : 70 mm
8076 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1999
CNC μοντέλο ελέγχου : SODICK LN1
Μήκος της τραπέζι : 600 mm
Το πλάτος του τραπέζι : 400 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής του άξονα Χ : 350 mm
20189 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1992
CNC μοντέλο ελέγχου : EROCOM EROCOM 200
Μέγιστο μήκος διαδρομής του άξονα Χ : 500 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Υ : 295 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Ζ : 385 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2003
CNC μοντέλο ελέγχου : FANUC
Μήκος της τραπέζι : 400 mm
Το πλάτος του τραπέζι : 250 mm
Μέγιστο μήκος επεξεργαζόμενα κομμάτια (X) : 400 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2004
Μήκος της τραπέζι : 880 mm
Το πλάτος του τραπέζι : 270 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής του άξονα Χ : 800 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Υ : 300 mm
3365 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1997
CNC μοντέλο ελέγχου : AGIEVISION
Μέγιστο μήκος διαδρομής του άξονα Χ : 500 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Υ : 350 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Ζ : 256 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1980
Μήκος της τραπέζι : 350 mm
Το πλάτος του τραπέζι : 200 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής του άξονα Χ : 200 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Υ : 120 mm
Γερμανία