Μηχανές ηλεκτρικής εκκένωσης

Έτος κατασκευής : 2016
CNC μοντέλο ελέγχου : FANUC Series 31i-W MODEL B
Μέγιστο μήκος διαδρομής του άξονα Χ : 600 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Υ : 400 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Ζ : 410 mm
91457 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2015
CNC μοντέλο ελέγχου : FANUC Series 31i-W MODEL B
Μέγιστο μήκος διαδρομής του άξονα Χ : 400 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Υ : 600 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Ζ : 310 mm
80025 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2010
Μήκος της τραπέζι : 500 mm
Το πλάτος του τραπέζι : 400 mm
Μέγιστο μήκος επεξεργαζόμενα κομμάτια (X) : 350 mm
Μέγιστο βάρος επεξεργαζόμενα κομμάτια (Ζ) : 250 mm
68593 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1993
CNC μοντέλο ελέγχου : Agie Futura IV IPM
Μήκος της τραπέζι : 750 mm
Το πλάτος του τραπέζι : 550 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής του άξονα Χ : 500 mm
6836 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2007
Μήκος της τραπέζι : 400 mm
Το πλάτος του τραπέζι : 320 mm
Ελάχιστη διάμετρος ηλεκτροδίου : 0.5 mm
Μέγιστη διάμετρος ηλεκτροδίου : 4 mm
7317 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2000
CNC μοντέλο ελέγχου : MARK 30 - LN1W MARK 30 - LN1W
Μήκος της τραπέζι : 790 mm
Το πλάτος του τραπέζι : 500 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής του άξονα Χ : 550 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1980
Μήκος της τραπέζι : 350 mm
Το πλάτος του τραπέζι : 200 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής του άξονα Χ : 200 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Υ : 120 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1997
CNC μοντέλο ελέγχου : Mitsubishi
Μέγιστο ρεύμα κατεργασίας : 50 A
Μήκος της τραπέζι : 630 mm
Το πλάτος του τραπέζι : 530 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2000
CNC μοντέλο ελέγχου : Charmilles Roboform
Μέγιστο ρεύμα κατεργασίας : 64 A
Μήκος της τραπέζι : 400 mm
Το πλάτος του τραπέζι : 300 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1999
Μήκος της τραπέζι : 350 mm
Το πλάτος του τραπέζι : 250 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής του άξονα Χ : 200 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Υ : 300 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1996
CNC μοντέλο ελέγχου : Exeron EX 400C
Αριθμός αξόνων CNC ελεγχόμενες : 3 pcs
Μήκος της τραπέζι : 1500 mm
Το πλάτος του τραπέζι : 900 mm
Ολλανδία
Έτος κατασκευής : 1997
Μέγιστο μήκος διαδρομής του άξονα Χ : 600 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Υ : 400 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Ζ : 270 mm
Μήκος διαδρομής U-άξονα (+ -) : 70 mm
8231 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2001
Μέγιστο ρεύμα κατεργασίας : 39 A
Αριθμός αξόνων CNC ελεγχόμενες : 3 pcs
Μήκος της τραπέζι : 1110 mm
Το πλάτος του τραπέζι : 875 mm
Ολλανδία
Έτος κατασκευής : 2004
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2000
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1999
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1991
Αριθμός αξόνων CNC ελεγχόμενες : 3 pcs
Μέγιστο μήκος διαδρομής του άξονα Χ : 600 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Υ : 400 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Ζ : 250 mm
7900 EUR
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1990
Αριθμός αξόνων CNC ελεγχόμενες : 3 pcs
Μέγιστο μήκος διαδρομής του άξονα Χ : 300 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Υ : 200 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Ζ : 250 mm
6500 EUR
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2000
Μέγιστο μήκος διαδρομής του άξονα Χ : 350 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Υ : 250 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Ζ : 256 mm
Μήκος διαδρομής U-άξονα (+ -) : 70 mm
20578 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2012
CNC μοντέλο ελέγχου : Fanuc Series 31i-WA
Μέγιστο μήκος διαδρομής του άξονα Χ : 370 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Υ : 270 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Ζ : 255 mm
70879 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2001
Μέγιστο μήκος διαδρομής του άξονα Χ : 250 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Υ : 400 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Ζ : 210 mm
Μήκος διαδρομής U-άξονα (+ -) : 200 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2007
CNC μοντέλο ελέγχου : Mitsubishi
Μήκος της τραπέζι : 780 mm
Το πλάτος του τραπέζι : 630 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής του άξονα Χ : 500 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2006
Μέγιστο μήκος διαδρομής του άξονα Χ : 400 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Υ : 300 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Ζ : 300 mm
Μέγιστο φορτίο τραπέζι : 500 kg
13716 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2001
CNC μοντέλο ελέγχου : Stosowany drut EDM MITSUBISHI FX30K to 5
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2018
Μήκος μηχανής : 1270 mm
Σύνδεσης USB
Σερβο δίσκο για τον άξονα Ζ
Υ-άξονας γραμμικού μοτέρ
Ουγγαρία
Έτος κατασκευής : 2006
Αριθμός αξόνων CNC ελεγχόμενες : 4 pcs
Μέγιστο μήκος διαδρομής του άξονα Χ : 400 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Υ : 320 mm
Μέγιστο μήκος διαδρομής άξονα Ζ : 500 mm
11318 EUR
Πολωνία