Λαμαρίνα γραμμές

Έτος κατασκευής : 1999
Μέγιστο πάχος της λαμαρίνας κομμένο (Normal Steel) : 2.5 mm
Ελάχιστο πάχος του μεταλλικού φύλλου : 0.4 mm
Μέγιστος ρυθμός τροφοδότησης : 20 m/min
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2017
Λιθουανία
Έτος κατασκευής : 2018
Ελβετία
Έτος κατασκευής : 2019
CNC μοντέλο ελέγχου : Rohrglühöfen Salzbadöfen Schmiedeöfen Sc Gasöfen Gastrockner
Λιθουανία
Έτος κατασκευής : 2018
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2003
Ινδία
Έτος κατασκευής : 1993
Μέγιστο πλάτος του μεταλλικού φύλλου : 320 mm
Ελάχιστο πάχος του μεταλλικού φύλλου : 0.8 mm
Μέγιστο πάχος του μεταλλικού φύλλου : 3 mm
Αριθμός άνω κύλινδροι ισιώματος : 3 pcs
5972 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2012
15000 EUR
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2012
Μέγιστο πλάτος του μεταλλικού φύλλου : 1500 mm
Μέγιστο πάχος του μεταλλικού φύλλου : 15 mm
Βάρος μηχανής : 2.2 t
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2012
Λιθουανία
Έτος κατασκευής : 2000
Ιταλία
Έτος κατασκευής : 1981
50000 EUR
Ρωσία
Έτος κατασκευής : 2008
Μέγιστο πάχος της λαμαρίνας κομμένο (Normal Steel) : 20 mm
Μέγιστο πάχος της λαμαρίνας κομμένο (Stainless Steel) : 12 mm
Μέγιστο πάχος της λαμαρίνας κοπής (αλουμίνιο) : 12 mm
Ύψος μηχανής : 2200 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1990
Μέγιστο πάχος της λαμαρίνας κομμένο (Normal Steel) : 3 mm
Ελάχιστο πλάτος του μεταλλικού φύλλου : 60 mm
Μέγιστο πλάτος των μεταλλικών λωρίδων : 1000 mm
Ελάχιστο μήκος του μεταλλικού φύλλου : 400 mm
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1975
Μέγιστο πάχος της λαμαρίνας κομμένο (Normal Steel) : 1.5 mm
Μέγιστο βάρος του μεταλλικού φύλλου πηνίο : 8000 kg
Μέγιστο πλάτος των μεταλλικών λωρίδων : 1300 mm
Μέγιστο μήκος του μεταλλικού φύλλου : 6000 mm
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1986
Μέγιστο πάχος της λαμαρίνας κομμένο (Normal Steel) : 3 mm
Ελάχιστο πάχος του μεταλλικού φύλλου : 0.5 mm
Μέγιστο βάρος του μεταλλικού φύλλου πηνίο : 15000 kg
Μέγιστη εσωτερική διάμετρος του μεταλλικού φύλλου πηνίο : 1830 mm
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2000
Μέγιστο πάχος της λαμαρίνας κομμένο (Normal Steel) : 12 mm
Ελάχιστο πάχος του μεταλλικού φύλλου : 2 mm
Μέγιστο βάρος του μεταλλικού φύλλου πηνίο : 22 kg
Μέγιστο μήκος του μεταλλικού φύλλου : 6000 mm
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1989
Μέγιστο πάχος της λαμαρίνας κομμένο (Normal Steel) : 5 mm
Ελάχιστο πάχος του μεταλλικού φύλλου : 2 mm
Μέγιστο μήκος του μεταλλικού φύλλου : 6000 mm
Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας : 3000 kW
Πολωνία