Λαιμητόμο ψαλίδια

Έτος κατασκευής : 2000
Μέγιστο μήκος κοπής : 3100 mm
Μέγιστο πάχος κοπής του μεταλλικού φύλλου : 2 mm
Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας : 3 kW
Βάρος μηχανής : 2 t
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1987
Μέγιστο μήκος κοπής : 3150 mm
Μέγιστο πάχος κοπής του μεταλλικού φύλλου : 16 mm
Ύψος μηχανής : 2.7 mm
Μήκος μηχανής : 4.2 mm
9123 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2014
Μέγιστο πάχος κοπής του μεταλλικού φύλλου : 5 mm
Βάθος του λαιμού : 1200 mm
Ύψος μηχανής : 1400 mm
Μήκος μηχανής : 3000 mm
8688 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2014
CNC μοντέλο ελέγχου : CNC SEMIPAXY (1000 x 500
Η μέγιστη δύναμη (πίεση) : 180 t
Μήκος των πτερυγίων για την κοπή επίπεδων ράβδων : 605 mm
Ζήτηση ενέργειας : 9 kW
32010 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1977
Μέγιστο μήκος κοπής : 2500 mm
Μέγιστο πάχος κοπής του μεταλλικού φύλλου : 4 mm
Τεχνική τεκμηρίωση
2286 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1980
Μέγιστο μήκος κοπής : 3080 mm
Μέγιστο πάχος κοπής του μεταλλικού φύλλου : 13 mm
Βάθος του λαιμού : 600 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 12 1/min
5714 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1971
Μέγιστο μήκος κοπής : 2500 mm
Μέγιστο πάχος κοπής του μεταλλικού φύλλου : 5 mm
Βάθος του λαιμού : 200 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (αυτόματη εργασία) : 50 1/min
2858 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1988
Μέγιστο πάχος του κοπεί επίπεδη γραμμή : 3 mm
Μήκος των πτερυγίων για την κοπή επίπεδων ράβδων : 250 mm
Ολλανδία
Έτος κατασκευής : 1976
Μέγιστο μήκος κοπής : 2000 mm
Μέγιστο πάχος κοπής του μεταλλικού φύλλου : 6.3 mm
Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας : 11.3 kW
Βάρος μηχανής : 7.4 t
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2010
Μέγιστο μήκος κοπής : 3080 mm
Μέγιστο πάχος κοπής του μεταλλικού φύλλου : 6 mm
Μέγιστη γωνία κοπής : 2 st
Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας : 11 kW
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 2005
Μέγιστο μήκος κοπής : 2000 mm
Μέγιστο πάχος κοπής του μεταλλικού φύλλου : 4 mm
Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας : 4 kW
Ύψος μηχανής : 1520 mm
4344 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 2006
Μέγιστο μήκος κοπής : 3050 mm
Μέγιστο πάχος κοπής του μεταλλικού φύλλου : 6 mm
Απόσταση μεταξύ πλαισίων : 3200 mm
Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας : 7.5 kW
45706 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1983
Μέγιστο μήκος κοπής : 3100 mm
Μέγιστο πάχος κοπής του μεταλλικού φύλλου : 8 mm
Βάθος του λαιμού : 500 mm
Μέγιστη γωνία κοπής : 2 st
Ολλανδία
Έτος κατασκευής : 2018
Μέγιστο μήκος κοπής : 2500 mm
Μέγιστο πάχος κοπής του μεταλλικού φύλλου : 12 mm
Μέγιστη γωνία κοπής : 1.3 st
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (αυτόματη εργασία) : 16 1/min
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 2011
Μέγιστο μήκος κοπής : 3080 mm
Μέγιστο πάχος κοπής του μεταλλικού φύλλου : 10 mm
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (αυτόματη εργασία) : 20 1/min
Μέγιστος αριθμός των εγκεφαλικών επεισοδίων ανά λεπτό (χειρωνακτική εργασία) : 10 1/min
22864 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1989
Μέγιστο μήκος κοπής : 3000 mm
Μέγιστο πάχος κοπής του μεταλλικού φύλλου : 16 mm
Ύψος μηχανής : 2500 mm
Μήκος μηχανής : 4500 mm
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1972
Μέγιστο μήκος κοπής : 2500 mm
Μέγιστο πάχος κοπής του μεταλλικού φύλλου : 4 mm
Απόσταση μεταξύ πλαισίων : 2100 mm
Ύψος μηχανής : 1400 mm
3450 EUR
Γερμανία
Έτος κατασκευής : 1988
Μέγιστο μήκος κοπής : 2000 mm
Μέγιστο πάχος κοπής του μεταλλικού φύλλου : 6.3 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1989
Μέγιστο μήκος κοπής : 3150 mm
Μέγιστο πάχος κοπής του μεταλλικού φύλλου : 16 mm
Ελάχιστο πάχος κοπής του μεταλλικού φύλλου : 1 mm
Τετράπλευρο λεπίδες
14862 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1988
Μέγιστο μήκος κοπής : 3050 mm
Μέγιστο πάχος κοπής του μεταλλικού φύλλου : 10 mm
Πίεση λειτουργίας : 28 MPa
Βάρος μηχανής : 10 t
12575 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1986
Μέγιστο μήκος κοπής : 4000 mm
Μέγιστο πάχος κοπής του μεταλλικού φύλλου : 13 mm
Βουλγαρία
Έτος κατασκευής : 1990
Μέγιστο μήκος κοπής : 3150 mm
Μέγιστο πάχος κοπής του μεταλλικού φύλλου : 16 mm
Ύψος μηχανής : 2570 mm
Μήκος μηχανής : 4240 mm
Δημοκρατία Της Τσεχίας
Έτος κατασκευής : 1986
Μέγιστο μήκος κοπής : 2500 mm
Μέγιστο πάχος κοπής του μεταλλικού φύλλου : 4 mm
Ελάχιστο πάχος κοπής του μεταλλικού φύλλου : 0.6 mm
Βάθος του λαιμού : 200 mm
8003 EUR
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1989
Μέγιστο μήκος κοπής : 3000 mm
Μέγιστο πάχος κοπής του μεταλλικού φύλλου : 4 mm
Πολωνία
Έτος κατασκευής : 1985
Μέγιστο μήκος κοπής : 1000 mm
Μέγιστο πάχος κοπής του μεταλλικού φύλλου : 3 mm
Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας : 3 kW
4000 EUR
Ισπανία
Έτος κατασκευής : 1989
Μέγιστο μήκος κοπής : 3050 mm
Μέγιστο πάχος κοπής του μεταλλικού φύλλου : 13 mm
Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας : 25 kW
Ύψος μηχανής : 2000 mm
15000 EUR
Ισπανία
Έτος κατασκευής : 2011
CNC μοντέλο ελέγχου : Cybelec DNC 60
Μέγιστο μήκος κοπής : 6050 mm
Μέγιστο πάχος κοπής του μεταλλικού φύλλου : 13 mm
Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας : 22 kW
105000 EUR
Ισπανία
Έτος κατασκευής : 1990
Μέγιστο μήκος κοπής : 3000 mm
Μέγιστο πάχος κοπής του μεταλλικού φύλλου : 10 mm
7000 EUR
Ισπανία
Έτος κατασκευής : 2018
Μέγιστο μήκος κοπής : 2000 mm
Μέγιστο πάχος κοπής του μεταλλικού φύλλου : 3 mm
Μέγιστη γωνία κοπής : 1.2 st
Ύψος του τραπεζιού εργασίας : 800 mm
Γερμανία