Κλιβάνους DISAMATIC

/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82
Έτος κατασκευής : 1974
Ύψος θαλάμου : 600 mm
Το πλάτος του θαλάμου : 480 mm
Βάθος του θαλάμου : 280 mm
27573 EUR
Πολωνία

Κάμινοι τήξης DISAMATIC

Κάμινοι τήξης DISAMATIC 2095 [1]